Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Lokalizacja

województwo: zachodniopomorskie
powiat: Powiat m. Koszalin
gmina: M. Koszalin
miejscowość: Koszalin

Informacje

Typ szkoły / placówki: Placówka doskonalenia nauczycieli
Patron szkoły:
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika:

Adres

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
RUSZCZYCA 16
75-654 Koszalin
Poczta: KOSZALIN
telefon: 0943476710
fax: 0943476715
strona internetowa: cen.edu.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie (Koszalin), jest to Placówka doskonalenia nauczycieli.

Statystyka

Liczba uczniów: 0
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 41
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 16
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 5

Organ prowadzący

Samorząd województwa
województwo: zachodniopomorskie
powiat:
gmina: